fys-optima

facebooktwitter

Uncategorised

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?
Als een therapeut  u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:
• Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
• De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
• De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
• Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.
Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:
• Om zelf een zorgverlener te kiezen
• Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
• Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
• Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
• Op inzage in uw medisch dossier.

U heeft als patiënt ook plichten:
• U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
• U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Uitgebreide informatie is te vinden op deze pagina

Handtherapie

Wat kan handtherapie voor u doen?

De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten. Elke dag hebben we 
onze handen nodig om onszelf en elkaar te verzorgen, te sporten en te werken.
We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen, geven onze vingertoppen 
belangrijke informatie door over alles om ons heen. 

Door veel verschillende botten, spieren, pezen, banden en zenuwen kan een hand op talloze manieren bewegen. Echter is een hand ook erg kwetsbaar. Diverse klachten aan de hand kunnen ontstaan door bijvoorbeeld slijtage, een ongeluk of overbelasting. 

Handtherapie is gericht op de behandeling van deze klachten aan elleboog, hand en pols. De handtherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van conservatieve (zonder operatieve ingreep) behandeling en het begeleiden van het revalidatieproces na een operatie.
Er zijn diverse behandelmogelijkheden beschikbaar, die per individu precies worden afgestemd op de beperkingen en klachten. Het streven is om de handfunctie weer zo optimaal mogelijk te krijgen. Echter kan de handtherapeut dit niet alleen en heeft daarbij uw hulp nodig.
Handtherapie is vaak een intensieve periode van revalidatie, waarbij uw inzet het grote verschil kan maken! Samen zullen we streven naar het maximale herstel.

 Ook kunt u binnenkort bij ons terecht voor het aanmeten van spalken voor hand-pols.

 Voor onder anderen een van onderstaande klachten kunt u een afspraak met de handtherapeut maken: 
- Carpaal tunnel syndroom
- Triggervinger
- M. de Quervain
- Artrose in duim, vingers of pols
- Tenniselleboog
- Dupuytren
- Boutonnière 
- Malletvinger
- Ganglion
- Midcarpale instabiliteit
- Strekpeesletsel
- Buigpeesletsel
- Botbreuken
- Operatie aan de hand of pols

Renée Oomen is binnen onze praktijk de gespecialiseerde therapeut hiervoor.

Privacy Policy

Praktijk Fysiotherapie Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Fysiotherapie Zeeland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Fysiotherapie Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bekkenfysiotherapie

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie een driejarige masteropleiding bekkenfysiotherapie gevolgd. Wij behandelen vrouwen, mannen en kinderen met klachten van bekken, lage rug en onderbuik.                                                                       

De spieren van lage rug, buik, bekken en bekkenbodem spelen een rol bij de houding en het bewegen. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en de ontlasting. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenorganen en de bekkenbodem beïnvloeden elkaar wederzijds.                                                                                                       

Een klacht in de lage rug of het bekken kan snel leiden tot een klacht in de buik of bekkenbodem en omgekeerd. Soms ontstaan bekkenklachten door onwetendheid, een verkeerde manier van plassen of ontlasten, na herhaalde blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. Klachten in de lage rug, het bekken en de bekkenbodem kunnen ook voorkomen tijdens de zwangerschap of na de bevalling.                                                                                    

Bij bekkenfysiotherapie is er verder ook aandacht voor een goede toilethouding en toiletgedrag, vochtintake en vezelinname. Verder is er aandacht voor buikdrukregulatie  en verantwoord gebruik van de rug. Er wordt inzicht gegeven in het belang van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Wanneer bekkenfysiotherapie?

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
 • erectiestoornissen of problemen met klaarkomen
 • pijnklachten in het bekkenbodemgebied; 
 • begeleiding bij operaties in de onderbuik;
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
 • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.

De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

Henriëtte van Gaal is binnen onze praktijk de gespecialliseerde Bekken fysiotherapeut.

Oedeemtherapie

Wat is Oedeem:

Oedeem is een veel voorkomende aandoening en wordt gekenmerkt door overmatige ophoping van vocht en eiwitten in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. Er zijn verschillende soorten oedeem. Een bekend oedeem is het verschijnsel van dikker wordende voeten en enkels na een warme dag. Er kan een kuiltje in worden gedrukt en na een nacht rust zijn de voeten weer slank.
Lymfoedeem is een speciale vorm van oedeem en kan overal in het lichaam optreden. Het komt vooral voor in armen of benen en kan verschillende oorzaken hebben. Er is moeilijker een kuiltje in te drukken en verdwijnt niet of nauwelijks na een nacht slapen.

Lymfoedeem:

Lymfoedeem is een vochtopeenhoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend, of een defect lymfesysteem. Het defect kan aangeboren zijn, dan wordt dit primair lymfeoedeem genoemd. Ook kan het een gevolg zijn van een operatie waarbij lymfeklieren zijn weggenomen of door bestraling of een andere oorzaak. Dit wordt secundair lymfeoedeem genoemd.

Het Lymfesysteem:

Het lymfesysteem loopt door het gehele lichaam en heeft een zuiverende functie. Het voert onder andere afvalstoffen en eiwitten af en heeft een afweerfunctie. Het systeem bestaat uit lymfbanen die het vocht transporteren en uit lymfklieren die een zuiverende werking hebben. Als het lymfvocht gezuiverd is, komt het in het halsgebied weer terug in de bloedbaan. Met name in de oksels, liezen, buik en in de hals zitten veel lymfeknopen.

Hoe kunt u lymfoedeem herkennen?

Lymfoedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid, het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar kan u hinderen in uw dagelijkse bezigheden.

Wat te doen bij lymfoedeem:

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neemt u dan direct contact op met uw huisarts of specialist. In overleg kunt u besluiten of verder onderzoek en/of behandeling gewenst is.

Wat doet de de Oedeemtherapeut

Om de omvang van de vochtophoping te verminderen maakt de oedeemtherapeut gebruik van manuele lymfdrainage (zachte massagetechniek), ademtherapie en oefentherapie. Daarnaast kan de oedeemtherapeut gebruik maken van compressietherapie (bandages/ therapeutische kousen) en lymftaping. Dit om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de ontstane situatie stabiel blijft. Daarnaast worden daarvoor adviezen gegeven.

Met welke klachten/oedeemvormen kunt u terecht:

-        Primair lymfoedeem (aangeboren aandoening door een onvoldoende aangelegd of niet goed functionerend lymfesysteem)

-        Secundair lymfoedeem (beschadiging van lymfevaten bijv. door een operatie, nadat lymfeklieren verwijderd zijn of als complicatie van bestraling.

-        Veneus oedeem (gevolg van trombose of operatie van de bloedvaten)

-        Traumatisch oedeem (als gevolg van bijv. een ongeval, na een operatie of na een verstuiking of bloeduitstorting)

-        Tertiair oedeem (gevolg van bestraling/chemotherapie of medicijnen)

-        Lipoedeem (ongelijke vetverdeling over het lichaam, oorzaak niet bekend)

Meer informatie:

Onze oedeemtherapeute staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). heeft u vragen, of wilt u graag meer informatie over de oedeemtherapie en of dit eventueel wat voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met de praktijk. Onze oedeemtherapeute kan u dan informatie en toelichting geven.

Vergoeding

Oedeemfysiotherapie door middel van manuele lymfdrainage is een specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt dan ook net als gewone fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Wanneer er sprake is van destructie van het lymfsysteem, bijvoorbeeld door bestraling of een operatie, wordt de therapie vanaf de 20e behandeling door de basisverzekering vergoed.