fys-optima

facebooktwitter

Diensten en producten

Diensten en producten

•    Adviesspreekuur
•    Werkplekonderzoek en advies
•    Voorlichting
•    Healthcheck

 

 

<< terug

Adviesspreekuur

Doel:  
Het signaleren van dreigend verzuim als gevolg van klachten in relatie tot het werk.
Hoe:   Op Uw bedrijfslocatie of binnen onze praktijk een adviesspreekuur houden wat laagdrempelig is.
Wat:   Er vindt een korte intake met onderzoek plaats. Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit de volgende opties indien nodig:
 • Voorlichting en advies
 • Werkplekonderzoek
 • Doorverwijzing naar bedrijfsarts of huisarts
Wanneer onderneemt U als werkgever actie:
 • Regelmatig zijn er medewerkers die vragen hebben over de instelling van hun stoel of bureau.
 • Is de werkplek wel helemaal in orde? Zijn er CANS-klachten (RSI-klachten)?
 • Een aantal medewerkers hebben rugklachten, tillen ze wel goed?
 • Bij een aantal medewerkers raakt de balans werk-privé uit evenwicht. Er dreigt verzuim!

Een adviesspreekuur past zeer goed binnen een pro-actief beleid van een bedrijf met
betrekking tot arbeid en gezondheid (en het verlagen van ziekteverzuim). Door signalering, advisering en evt. begeleiding/behandeling naar voren te halen in het proces van klachtenontwikkeling is veelal ziekteverzuim te voorkomen. Daarnaast is de investering in interventie veel geringer dan wanneer later in het traject dient te worden ingegrepen.

<< terug

Werkplekonderzoek en advies

Een individueel werkplekonderzoek kan plaatsvinden op verschillende soorten werkplekken. De duur van het werkplekonderzoek is ongeveer 1,5 uur. 
Om tot een analyse van de risicofactoren voor fysieke overbelasting op de werkplek te komen worden de onderstaande factoren in kaart gebracht.
 • Probleemanalyse
 • Taak en handelingenanalyse
 • Ergonomie van de werkplek
 • Houding en beweging van de individuele medewerker
 • Werkdruk
De risicofactoren kunnen organisatorische, technische (werkplekgebonden) en individuele (gedragsmatige of lichaamsspecifieke) factoren zijn.
Aan de hand van de risicofactoren worden aanbevelingen opgesteld en indien mogelijk direct interventies toegepast (bijvoorbeeld: simpele aanpassingen op de werkplek, houdings -en bewegingsadviezen).
Om de werkhouding te analyseren maken wij gebruik van myofeedbackapparatuur  (spierspanningsmeter) en worden er foto en/of videoopnamen gemaakt om de werkhouding of werkbelasting te toetsen aan de norm.
 Het werkplekonderzoek wordt vastgelegd in een verslag inclusief de actiepunten.

<< terug

Voorlichting

Aandacht voor fysieke belasting is aan de orde van de dag. We willen tenslotte voorkomen dat iemand verzuimt. Die aandacht gaat daarbij vooral naar die groepen medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten en in ongunstige houdingen moeten werken.
Naar aanleiding van het advies van bijvoorbeeld een werkplekonderzoek kan er een voorlichtingstraject gestart worden om mensen bewust te maken van hun werkzaamheden en houding en daar waar nodig deze te verbeteren.

Maar de mensen die op kantoor werken en ‘lekker de hele dag zitten', kunnen ook problemen krijgen. Er wordt vaak geld vrijgemaakt voor dure bureastoelen, maar uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers niet weet hoe de stoel moet worden ingesteld en hier zelden of nooit aandacht aan besteedt.
 Het is vanzelfsprekend dat wanneer we in een andere auto stappen dat we stoel, spiegels instellen, maar het gebeurt zelden dat wanneer we achter iemand anders zijn bureau gaan zitten, we de stoel in stellen en de hoogte van het beeldscherm verstellen…

Overbelastingsklachten oftewel CANS klachten (voorheen werd dit RSI genoemd) komen steeds vaker voor.
 Bureaus komen vol te liggen met allerlei hulpmiddelen, gelmatjes, polsondersteuners e.d, terwijl deze vaak een averechts effect hebben! (Kijk ook op: Heeft u kans op CANS?)
 De workshop die wij kunnen verzorgen, geeft kantoormedewerkers inzicht en kennis omtrent alle bovengenoemde zaken.

<< terug

Healtcheck

De Health Check is een testinstrument om risicofactoren in kaart te brengen op het gebied van voeding/gewicht, conditie/fysieke belastbaarheid en stress.

De Health Check kan op verschillende manieren worden ingezet:

 1. Individuele test in de fysiotherapiepraktijk
 2. Brede inzet in een bedrijf
 3. Voormeting – nameting bij uitgevoerde programma’s

De test kan volledig worden afgenomen (ongeveer 1 uur) of kan op maat gemaakt worden voor een opdrachtgever. Ook is het mogelijk om de HC in combinatie met aanvullende onderzoeken uit te voeren (b.v. medewerkerstevredenheidsonderzoek ,
gehoortesten, visustesten, e.d.) 
Aan de hand van de resultaten van de check krijgt de medewerker een individueel verslag en advies en krijgt de werkgever een bedrijfsbrede managementrapportage.
De HC bevat een aantal onderdelen; vragenlijsten, testen en onderzoek.

Vragenlijsten

De vragenlijsten hebben betrekking op diverse onderdelen van de gezondheid.

 • De algehele gezondheid en de beleving hiervan
 • Vragen met betrekking tot de levensstijl en voedingskeuzes
 • Vragenlijsten met betrekking tot stress (de vragenlijst “mentale belasting en beleving” en “mentale strains”)
Testen

Waar de vragenlijsten voornamelijk een beeld geven van de subjectieve beleving van de werknemer geven de testen een objectief beeld van de belastbaarheid

 • Conditietest; bij de conditietest wordt gevraagd om volgens protocol een bepaalde belasting uit te voeren. De rusthartslag , hartslag direct na belasting en hersteltijd geven een goede indruk van het conditiepeil. Naast deze redelijk snelle test is het mogelijk een uitgebreide (submaximale) conditietest uit te laten voeren.
 • Functionele belastbaarheid; middels twee VHM-testen (Vrijwillig Herhalings Maximum) wordt de functionele belastbaarheid getest. Het gaat om de testen “rugbuiging” en “armen voorwaarts heffen”. Daarnaast is het mogelijk om via een sneltest (max. knijpkracht) een indruk van de kracht te krijgen.
Onderzoeken

Waar de testen een relatie leggen tussen subjectieve beleving en objectieve bevindingen zijn de onderzoeken puur objectief. Samen met de testen en vragenlijsten wordt het beeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de medewerker compleet.

 • Het opnemen van de bloeddruk
 • Het opnemen van de BMI (Body Mass Index); de BMI legt een relatie tussen geslacht, lengte en gewicht
 • Meten van het vetpercentage
 • Meten van de buikomvang; uit onderzoek is gebleken dat vetophoping rond de buikregio meer gezondheidsrisico’s met zich meebrengt dan op andere plaatsen in het lichaam. Daarom wordt het meten van het vetpercentage gecombineerd met het meten van de buikomvang.
 • Evt. meten van bloedsuikergehalte en cholesterolspiegel (middels bloed prikken)

De kosten van de HC zijn sterk afhankelijk van hetgeen wel en niet in de HC meegenomen wordt.
De prijs varieert van €45,- tot € 95,- per medewerker, ex. BTW en managementrapportage. Bij grote opdrachten wordt een offerte op maat gemaakt.


<< terug