fys-optima

facebooktwitter

Werkplekonderzoek en advies

Een individueel werkplekonderzoek kan plaatsvinden op verschillende soorten werkplekken. De duur van het werkplekonderzoek is ongeveer 1,5 uur. 
Om tot een analyse van de risicofactoren voor fysieke overbelasting op de werkplek te komen worden de onderstaande factoren in kaart gebracht.
  • Probleemanalyse
  • Taak en handelingenanalyse
  • Ergonomie van de werkplek
  • Houding en beweging van de individuele medewerker
  • Werkdruk
De risicofactoren kunnen organisatorische, technische (werkplekgebonden) en individuele (gedragsmatige of lichaamsspecifieke) factoren zijn.
Aan de hand van de risicofactoren worden aanbevelingen opgesteld en indien mogelijk direct interventies toegepast (bijvoorbeeld: simpele aanpassingen op de werkplek, houdings -en bewegingsadviezen).
Om de werkhouding te analyseren maken wij gebruik van myofeedbackapparatuur  (spierspanningsmeter) en worden er foto en/of videoopnamen gemaakt om de werkhouding of werkbelasting te toetsen aan de norm.
 Het werkplekonderzoek wordt vastgelegd in een verslag inclusief de actiepunten.

<< terug