fys-optima

facebooktwitter

Etalagebenen

Behandeling voor etalagebenen is sinds 2017 terug in het basispakket voor 37 behandelingen gegeven door een gespecialiseerde therapeut, Eefje is hiervoor geschoold en kan u er alles over vertellen.

De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.
U heeft misschien wel gehoord dat u 'etalagebenen' heeft. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel.
De medische term voor Etalagebenen is claudicatio intermittens,  en artsen gebruiken ook wel perifeer arterieel vaatlijden.

Perifeer arterieel vaatlijden wordt ingedeeld in 4 stadia:

-Stadium 1: U heeft wel een vernauwing maar nog geen typische klachten van claudicatio intermittens (etalagebenen).
-Stadium 2: U heeft last van etalagebenen. Afhankelijk van de loopafstand maken artsen een onderscheid tussen 2A en 2B. Bij een stadium 2A kunt u pijnvrij meer dan 100 meter lopen. Bij een stadium 2B treedt de pijn op voor dat u 100 meter gelopen heeft. De meerderheid van de patiënten blijft in stadium twee.
-Stadium 3: U heeft ook in rust pijn in de benen en/of de voeten. De pijn vermindert wanneer men het been van het bed laat afhangen. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen komt in het betroffen been ernstig in het gedrang.
-Stadium 4: Aan de getroffen voet komen niet genezende wonden, necrose of gangreen voor. Er bestaat gevaar voor amputatie.
De stadia 3 en 4 worden door de artsen kritieke ischemie genoemd. Bij kritieke ischemie wordt een lage bloeddruk in de benen gemeten (minder dan 50 mmHg  t.b.v. de enkels en/of 30 mmHg ter hoogte van de grote teen).

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De pijn in de benen wordt veroorzaakt door te weinig zuurstofrijkbloed in de spieren. Dit bloed komt nauwelijks nog in de spieren doordat er in de aderen vernauwingen of verstoppingen zijn ontstaan als gevolg van aderverkalking. Juist als je gaat lopen, traplopen en rennen willen de spieren meer zuurstofrijkbloed krijgen, door de vernauwing is dit nog nauwelijks mogelijk.

Wat is de oorzaak?

Risicofactoren voor vernauwingen in de aders zijn:

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • overgewicht
 • weinig lichaamsbeweging
 • Ook aanleg en leeftijd spelen een rol.

Diagnostiek:

Als er vermoedens zijn van verminderde doorbloeding van de vaten zal de arts voelen naar pulsaties bij de enkel, als deze minder zijn of niet voelbaar zal de bloeddruk aan de arm en enkel gemeten worden. De enkel-arm index, aan de had van deze waarde wordt vastgesteld of er sprake is van verminderde doorbloeding van de beenslagader. Meestal vindt dit plaats bij de huisarts of vaatlaboratorium van het ziekenhuis.

De behandeling en therapie:

Aan de hand van het 5 stappenplan wordt er een behandeling opgesteld:

 • stoppen met roken
 • gezonde voeding
 • bewegen
 • medicatie
 • de fysiotherapeut

De fysiotherapeut:

Bij de fysiotherapeut gaat u onder begeleiding looptherapie uit voeren. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand verbeterd worden. Onder begeleiding van de fysiotherapeut is het effect van looptraining aanzienlijk beter dan zonder fysiotherapeut, mede door dat zij zich ook kunnen richten op de andere stappen van leefstijlverandering
Het is erg belangrijk dat u veel beweegt. In het begin tenminste 5 keer per week en het liefst dagelijks waarvan 2-3 keer per week bij de fysiotherapeut en dit minimaal 3-6 maanden volhoudt. Uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden en gaat u steeds meer zelstandig trainen door telkens door te lopen tot net voor u uw maxiamale loopafstand heeft bereikt kunt u uw loop afstand vergroten.
Tevens is er aandacht voor uw uithoudingsvermogen en looppatroon.
Op de website van claudicationet of www.etalagebenen.nl vindt u nog meer informatie over etlagebenen.

Vergoeding:

Op dit moment is er druk overleg bij de minister van gezondheid om fysiotherapie voor etalagebenen weer volledig uit de basisverzekering te vergoeden, op dit moment is het nog afhankelijk van de zorgverzekeraar, maar vanaf de 20e behandeling wordt het in ieder geval vergoedt. En de eerste 20 zijn afhankelijk van uw aanvullende verzekering.