fys-optima

facebooktwitter

Kinderfysiotherapie

Eefje Schalken-Bastiaans is kinderfysiotherapeut op onze praktijk en werkzaam in de regio te Zeeland, Uden en Volkel-Odiliapeel.

Eefje werkt sinds 2008 in de praktijk te Zeeland en is sinds 2013 geregistreerd kinderfysiotherapeut en sinds oktober 2015 gespeciliseerd in kinderen met Scoliose, zij is bevoegd om Schroth therapie te geven. Sinds 2017 ook SI therapeute.

Eefje is rechtstreeks bereikbaar:
Eefje Schalken-Bastiaans 06 54974175 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Heeft uw kind kinderfysiotherapie nodig?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind (0 tot 18 jaar), mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.

Kinderen zijn in ontwikkeling en leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij de meeste kinderen gaat dit proces vanzelf maar deze ontwikkeling kan ook vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om de vaardigheden te leren.

De kinderfysiotherapeut kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Intake en onderzoek:

Samen met u en uw kind inventariseren we allereerst de hulpvraag. Dit om te achterhalen welke specifieke problemen het kind zelf ervaart, in relatie tot zijn omgeving.

Kinderen vragen een specifieke eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Door de spontane motoriek en het motorisch gedrag van uw kind te observeren en te onderzoeken proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van uw kind. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen.

Bij het onderzoek en de behandeling van kinderen worden uiteraard ook de ouders betrokken.
Ook kunnen wij, in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de jeugdarts, huisarts, leerkracht of medisch specialist.
Aansluitend aan het onderzoek bespreken we de bevindingen met u en stellen we een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te stimuleren. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen hierbij een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen, om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies uit te lokken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings-, positionerings- en oefenadviezen aan ouders.
De behandelingen duren een half uur tot drie kwartier en afhankelijk van de problematiek wordt er in de fysiotherapiepraktijk, aan huis of op school behandeld.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende.

Samenwerking

Soms is het zinvol om andere disciplines te betrekken in de behandeling. Denk hierbij aan een kinderpsycholoog, ergotherapeut of logopedist. Wij werken hiertoe samen met verschillende disciplines in de regio en we kunnen (na uw toestemming) met hen overleggen en/of via de arts verwijzen naar elkaar.

Vergoeding en verwijzing

Kinderen worden meestal naar ons verwezen door een arts. Het is ook mogelijk om via ‘Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)’ rechtstreeks contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut voor een screening. Uw kind wordt dan eerst onderzocht en bij een behandelindicatie wordt de huisarts geïnformeerd, waarna de behandeling kan worden gestart.

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen (per indicatie) kinderfysiotherapie uit de basisverzekering.
Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.
Uw rekening wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Voor specifieke dingen waaraan u kunt denken hebben wij een verdeling gemaakt per leeftijdscategorie:

.......................................................................


Zuigelingen (0-2jaar)
Peuters (2-4 jaar)
Schoolgaande kinderen (4-12 jaar)

Jongeren (12-18 jaar)

Scoliosebehandeling

 

 

 

 Bannergeanimeerd