fys-optima

facebooktwitter

Jongeren (12-18 jaar)

Problemen die specifiek kunnen voorkomen bij jongeren:

  • Houdingsproblemen
  • Overbelastingsklachten door de groei of door sporten
  • Sportletsels
  • Spanningsklachten, bijv. hoofdpijnklachten, nekklachten
  • Inspanningsgerelateerde klachten en conditieproblemen
  • Incontinentieklachten voor urine en/of ontlasting of andere bekkenbodemproblemen
  • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Kinderfysiotherapie op de jongeren-leeftijd werkt hulpvraag-gericht. Er wordt geïnventariseerd met welk probleem de jongere komt en na een gericht onderzoek stellen we samen een behandelplan met doelen op.

Indien nodig wordt samengewerkt met andere disciplines, zoals de huisarts, kinderarts en soms de kinderpsycholoog.