fys-optima

facebooktwitter

Peuters (2-4 jaar)

 

Problemen die specifiek kunnen voorkomen bij peuters:

 • Achterblijvende motorische ontwikkeling
 • Mentale retardatie (in combinatie met een motorische achterstand)
 • Hypotonie (Lage spierspanning)
 • Hypertonie (Hoge spierspanning)
 • Afwijkend looppatroon
 • Angstig gedrag betreffende motorische activiteiten (bv. niet het stoepje af durven stappen of de kinderglijbaan niet op of af willen)
 • Meer dan gemiddeld vallen
 • Problemen met de prikkelverwerking
 • Orthopedische problemen of problemen na een trauma
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma

 

Kinderfysiotherapie bij peuters vraagt om een creatieve behandelaanpak, daar peuters vooral doen waar ze zelf zin in hebben en het druk hebben met ontdekken van de wereld om hen heen. In een therapiesituatie wordt uw peuter dan ook voornamelijk  spelenderwijs uitgelokt tot bewegen.

Ook kan de kinderfysiotherapeut een specifieke test afnemen om te beoordelen hoe uw peuter beweegt t.o.v. leeftijdsgenootjes. Deze test (Bayley-III-NL) is specifiek bedoeld om de ontwikkelingen van de motoriek van het kind te bekijken en bestaat uit een fijn motorische- en een grof motorische subtest.

Met behulp van deze test kan in kaart worden gebracht hoe uw kind zich ontwikkelt op motorisch gebied en kan er een passend behandelings-/begeleidingsplan opgesteld worden.