fys-optima

facebooktwitter

Scoliose

Bij Praktijk Fysiotherapie Zeeland is Eefje Schalken, Master Kinderfysiotherapeut, sinds oktober gespecialiseerd in kinderen en volwssenen met Scoliose. 

Wat is scoliose

Scoliose (oudgrieks: skolios = krom) is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de rug (wervelkolom). Hierdoor ontstaat er een bocht in de wervelkolom en deze draait om zijn eigen as. De wervelkolom kan naar één kant kromgroeien, waardoor er één bocht ontstaat, maar vaak zijn er twee bochten. De verdraaiing van de wervelkolom veroorzaakt op borsthoogte aan de rugzijde een bolling van de ribben, een gibbus. 

Example 1 300x278

Oorzaken

De meest voorkomende scoliose is de idiopathische scoliose, 80%, idiopathisch wil zeggen dat de oorzaak onbekend is. In de meeste gevallen wordt er geen oorzaak gevonden, het wil niet zeggen dat deze er niet is alleen zijn die tot op heden nog onbekend.
Een klein deel van de scolioses heeft wel een oorzaak dit noemen we de niet-idiopathische scoliose. Oorzaken van een niet-idiopatische scoliose zijn: aangeboren wervelafwijkingen, afwijkingen in het wervelkanaal, degeneratieve afwijkingen (‘slijtage’), neuromusculaire aandoeningen, spierdystrofie, polio, syndroom van Marfan, tumoren, reumatische afwijkingen en geboorte-afwijkingen.

Gevolgen

De gevolgen van een scoliose hangt zeer sterk af van de grote van de bochten en de locatie hiervan. De meeste ervaren een stuggere rug dan leeftijdsgenoten. Ernstige scolioses kunnen verdrukking van organen veroorzaken, maar dit is zeer zelden ter sprake. Vooral het cosmetische aspect is het grootste gevolg voor de personen met een scoliose, hoewel mensen in de omgeving het vaak niet eens opmerken.

Behandeling

Scoliose gaat nooit vanzelf over. Als kinderen nog in de groei zijn, kan het zelfs verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium, het liefst voor de groeispurt, worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren. De behandeling is er in de eerste plaats op gericht om de verkromming van de wervelkolom tot stilstand te brengen. images
De behandeling van Scoliose kan bestaan uit therapie, gebruik van een brace of in een enkel geval een operatie.
Bij onze praktijk wordt er behandeld middels de Schroth methode, dit is een 3 dimensionale behandelmethode die in Nederland steeds bekender begint te worden. De Schroth Best Practice bestaat voornamelijk uit functionele houdingscorrecties die goed toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Tevens zijn er zeer specifieke oefeningen die zich richten op driedimensionale veranderingen van de wervelkolom. Deze oefeningen worden gecombineerd met ademhalingstechnieken en zijn er op gericht om de draaiing van de wervelkolom te verminderen of stabiliseren.
Hierdoor is het oefenen goed toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Het doel van de Schroth-methode is middels makkelijk toepasbare oefeningen:

  • Correctie van de wervelkolom
  • Reductie en afremmen van de progressie van de scoliose
  • Houdingsverbetering
  • Pijnvermindering
  • Voorkomen van de noodzaak van het dragen van een brace of operatief ingrijpen