fys-optima

facebooktwitter

Qualizorg

Qualizorg is een kwaliteitsindicator voor fysiotherapeuten in Nederland. Praktijk Fysiotherapie Zeeland doet hier sinds dit jaar aan mee. Dit houdt in dat de kwaliteit van de hele praktijk onder de loep genomen wordt. Hieronder vindt u in het kort wat het inhoudt.Van alle patiënten die in een bepaalde tijd in het elektronische patiëntendossier zijn ingevuld, en die zijn uitbehandeld, worden de data aangeleverd door de fysiotherapeut. De data van chronische (nog niet uitbehandelde) patiënten worden meegenomen als ze na een bepaalde periode zijn begonnen en ze voor het einde van de meetperiode 13 behandelingen of meer hebben gehad. Alle gegevens uit het dossier zijn uiteraard anoniem voor de onderzoekers.

Resultaten Kwaliteitsindicatoren

Na de meetperiode wordt alle door u aangeleverde informatie verwerkt door IQ healthcare. Dit leidt tot een score per praktijklocatie op 20 kwaliteitsindicatoren. Iedere praktijklocatie ontvangt een feedbackrapport waarin deze scores zichtbaar zijn. In dit feedbackrapport zijn de scores van de praktijklocatie vergeleken met de landelijke scores op de 20 indicatoren. De individuele fysiotherapeuten in de praktijk krijgen ook een individueel feedbackrapport. Binnen de praktijk  worden de praktijkscores en de individuele scores met elkaar te bespreken als onderdeel van een kwaliteitverbeteringstraject.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens of na uw behandeling wordt u gevraagd mee te werken aan een kwaliteitsonderzoek. In de vorm van een vragenlijst kunt u uw mening geven over uw behandeling op allerlei fronten. Daarnaast onderzoekt een professional of u volgens de juiste richtlijnen behandeld bent. Wij hopen dat u allen mee wilt werken aan kwaliteitverbetering, dit komt ons en u ten goede.