fys-optima

facebooktwitter

Tarieven fysio- en manuele therapie

Fysiotherapie en manuele therapie wordt nog steeds door alle zorgverzekeraars vergoed. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar wordt de therapie conform uw polisvoorwaarden vergoed. Afhankelijk van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft worden de kosten dus gedeeltelijk of volledig gedekt. U dient dit zelf na te kijken op uw polis! Eventuele kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen brengen wij u in rekening. We hebben met bijna alle (voor zover mogelijk) zorgverzekeraars in Nederland voor het lopende jaar 2018 een behandelovereenkomst afgesloten. Indien u niet aanvullend verzekerd bent gelden onderstaande tarieven.

 

...
Prestatiecode
Omschrijving
...
Tarief 2019
 

1000

Zitting fysiotherapie

 

€ 38,50

 

1001

Zitting fysiotherapie aan huis patiënt

 

€ 48,00

 

1002

Zitting fysiotherapie in inrichting

 

€ 40,00

 

1200

Zitting manuele therapie

 

€ 46,00

 

1201

Zitting manuele therapie aan huis patiënt

 

€ 48,50

 

1100

Zitting kinderfysiotherapie

 

€ 45,00

 

 1101

 Zitting kinderfysiotherapie aan huis

 

 € 55,50

 

1700

Lange zitting fysiotherapie voor patiënten
met complexe hulpvraag

 

€ 45,00

 

 

1864

Intake en onderzoek na screening

 

€ 48,00

 

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

 

€ 47,00

 

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

 

€ 53,50

 

 

Rapportage aan derden

 

€ 40,00

 

Betalingsvoorwaarden

Wij zullen wij de declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen, die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen wij bij u in rekening. Dit gebeurt b.v. wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen voor onze facturen. Blijft een betaling uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen, wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft. Tevens kunnen wij wettelijke rente in rekening brengen vanaf de 15de dag na factuurdatum.
Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren

Annuleren en behandelen

Wanneer behandelingen korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, brengen wij de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening en hanteren we een no-show tarief van 75%. In het weekend kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Wij verzoeken u het annuleren zo veel mogelijk te beperken. De agenda’s zijn overwegend volgeboekt. Het is soms heel moeilijk een passende vervangende afspraak te maken.