fys-optima

facebooktwitter

Wat houdt bedrijfsfysiotherapie in?tillen

Gezondheidsproblemen van het houdings-en bewegingsapparaat vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Bedrijfsfysiotherapie geeft op een praktische en doeltreffende wijze invulling  aan datgene wat een werkgever nodig heeft om de fysieke arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het ziekteverzuim door klachten aan houding- en bewegingsapparaat te minimaliseren. Ook bij dreigende uitval van medewerkers is een bedrijfsfysiotherapeut in staat om snel en effectief te interveniëren.  
Onze praktijk vormt een onderdeel van FysioNetwerk Nederland.

Deelnemende fysiotherapiepraktijken beschikken over:

  • Een fysiotherapeutisch trainingscentrum volgens FysioNetwerk voorschriften voor individuele- en groepstrainingen.
  • Een transparant analyse- en behandelsysteem voor het snel, doelmatig en kostenefficiënt analyseren en behandelen van (beginnende) klachten bij werknemers.
  • De mogelijkheid tot het uitvoeren van een werkplekbezoek indien daar, in relatie tot de aanwezige klacht, aanleiding toe is.
  • Een bedrijfsfysiotherapeut voor het uitvoeren van preventief onderzoek en preventieve trainingen in uw bedrijf.

Voordelen

  • U wordt begeleid door een professioneel opgeleide bedrijfsfysiotherapeut
  • Korte lijnen
  • Duidelijk plan van aanpak met haalbare adviezen
  • Lage kosten door weinig overhead  (lees meer hierover)

.......................................................................

werkwijze

Producten en diensten