Dry needling

Dry needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt zich op de behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat veroorzaakt door bijvoorbeeld spierverhardingen.

Met dry needling worden spierverhardingen ontspannen (‘myofasciale triggerpoints’) via het gericht prikken met een naald binnen de spier.
Bij dry needling wordt één naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld.
Dry needling werkt direct in op de spieren en is geen ‘energie’ behandeling. De methode is op geen enkele wijze te vergelijken met acupunctuur.

Dry needling