Oncologiefysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut heeft naast de reguliere fysiotherapieopleiding een master opleiding van 3 jaar gevolgd, waarmee de kennis, vaardigheden en competenties verworven zijn die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep.

Kennis van de ziekte, de medische behandeling en de gevolgen ervan zijn van belang om de oncologische patiënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De oncologiefysiotherapeut speelt daarbij ook een coachende en adviserende rol voor familie en alle andere betrokken partijen van de oncologische patiënt.

Oncologiefysiotherapie