Privacy

Wij werken volgens de nieuwe AVG en WGBO en hebben daarom voor uw persoonsgegevens een privacy statement.

WGBO

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut je behandelt, heb je een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut:

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Jouw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor jouw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.
  Krijg jij niet voldoende informatie, dan kun je om nadere informatie vragen. Je kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als je het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt:

Als patiënt heb je onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over jouw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die je hebt gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Op inzage in jouw medisch dossier.

Als patiënt heb je ook plichten:

 • Je moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij je op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • Je moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener je geeft.
  Uitgebreide informatie is te vinden op deze pagina